Historia Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio

 

FIDES ET RATIO binae quasi pennae videntur quibus veritatis ad contemplationem hominis attollitur animus. Deus autem ipse est qui veritatis cognoscendae studium hominum mentibus insevit, suique tandem etiam cognoscendi ut, cognoscentes Eum diligentesque, ad plenam pariter de se ipsis pertingere possint veritatem

 

(cfr Ex 33,18; Ps 27[26],8-9; 63[62],2-3; Io 14,8; 1 Io 3,2) Ioannis Pauli II Litterae Encyclicae FIDES ET RATIO initium

 

Pierwsze słowa wielkiej encykliki sługi Bożego Jana Pawła II, która stała się inspiracją powołania, są ideą działania Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO: Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła. na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. (por. Wj 33, 18; Ps 2? [26] 8-9; 63 [62]. 2-3; J 14, 8; J 3.2)

W dniu 16 listopada 2004 roku J Em. Ksiądz Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, arcybiskup metropolita warszawski i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podczas swego pobytu na Uniwersytecie związanego z poświęceniem nowego gmachu dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, wręczył w sprawie utworzenia przy Kapitule Kolegiackiej na Bielanach w Warszawie UNIWERSYTECKIEGO TOWARZYSTWA FIDES ET RATIO.

Jednomyślnie oceniono ideę utworzenia takiego towarzystwa, mającego łączyć osoby ze świata nauki z praktyką kontemplacji, za słuszną i wręcz potrzebną. Dlatego grupa inicjatywna odbyła kilka spotkań we własnym gronie i kilkakrotnie została przyjęta na audiencji przez Księdza Prymasa. W wyniku tego powstały projekty dokumentów, dzięki którym Jego Eminencja mógł wydać dekrety powołujące Towarzystwo Uniwersyteckie FIDES ET RATIO, nadające Statut Tymczasowy oraz mianujące pierwszy Zarząd. Statut wydany został ad experimentum na jeden rok.

Ogłoszenie powyższych dekretów miało miejsce w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w dniu 19 marca 2005 r.