Litania do Opatrzności Bożej


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.


Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy Przenajświętszej,
Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,
Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,
Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,

Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,
Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,
Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,
Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,

Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,
Opatrzności Boża, pokoju serc,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,Opatrzności Boża, ostojo pracujących,
Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,


Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Panie, wychwalamy Opatrzność Twą Świętą.
- I ufamy Jej bezgranicznie.Módlmy się:
Boże, Obrońco ufających Tobie,
bez którego nic nie jest mocne ani święte,
kieruj nami w Opatrzności swojej.


Niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem
tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia,
byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny,
przez Chrystusa, Pana naszego.