Sympozja

Z inicjatywy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio zostały zorganizowane następujące sympozja:POZOSTAŁE SYMPOZJA

ZAMIESZCZANE SĄ NA STRONIE:


http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

 

W TROSCE O NADZIEJĘ - 20-21 marca 2009 roku.

 

Więcej…
 

W TROSCE O WEWNĘTRZNĄ WOLNOŚĆ OSOBY - 15 marca 2008 roku.

Więcej…
 

DAR BOŻEJ OPATRZNOŚCI DLA KOŚCIOŁA I NARODU POLSKIEGO - 21-22 września 2007 roku.

Więcej…
 

W POSZUKIWANIU PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA. W TROSCE O RODZINĘ - 17-18 marca 2007 roku.

Więcej…
 

AUTORYTET PRAWDY - poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży - 18 marca 2006 roku

Więcej…