Zarząd Towarzystwa

W skład Zarządu wchodzą:

  • PREZES - prof. UKSW, dr hab. Maria RYŚ
  • ZASTĘPCA PREZESA - dr Irena GROCHOWSKA
  • SEKRETARZ - dr Maria JANKOWSKA
  • SKARBNIK - mgr Małgorzata WALASZCZYK

oraz CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

  • mgr Ewa BEDNARKIEWICZ
  • dr Józef PLACHA
  • mgr Maria WILCZEK

KOMISJA REWIZYJNA

  • mgr Maria KOLUPA
  • dr Adam KUCHARZ
  • dr Paweł KWAS